måndag 21 oktober 2013

Frågor om läsvanor

Astrid Ahlberg har begärt att jag ska svara på några, på internet cirkulerade, frågor om mina läsvanor. Det har blivit en hel del sådana här inlägg den senaste tiden och jag vet inte hur intressant det är för er läsare. Samtidigt vet jag inte hur intressanta de andra inläggen är heller så det spelar ju föga roll med andra ord. Då kör vi:


Har du en speciell plats hemma där du brukar läsa?
Soffan eller sängen. Om jag läser facklitteratur brukar jag även kunna vara vid skrivbordet för att koncentrationen ska vara så hög som möjligt. Jag vet inte om det hjälper, men jag upplever det så.

Bokmärke eller random pappersbitar?
Bokmärke. När jag köper böcker på adlibris brukar jag samtidigt beställa ett bokmärke för tio kronor vilket enligt uppgifter gör att man skänker pengar till Rädda barnen. Jag tror att den möjligheten är borttagen nu, men det har gett mig rikligt med kvalitativa bokmärken.

Kan du sluta läsa när som helst eller måste du sluta efter ett kapitel eller ett visst antal sidor?
Det beror naturligtvis på innehållet. Oftast kan jag sluta när som helst, men när jag läser sätter jag upp ett antal sidor jag ska ta mig igenom. Om jag fortsätter när sidorna är avklarade är det för att det är för intressant att lägga undan, om jag slutar innan sidorna är avklarade är det för att innehållet är tråkigt eller för att ögonlocken blir för tunga.

Äter eller dricker du något när du läser?
Nej, min koncentration begränsar mig till att antingen göra det ena eller det andra.

Brukar du lyssna på musik eller ha på TV:n medan du läser?
Nej det skulle aldrig fungera. Jag har mycket lite förståelse för människor som är kapabla att hantera det. Har jag musik eller annat oregelbundet ljud i bakgrunden tappar jag koncentrationen direkt. Musiken har den effekten att är den bra blir jag bara tagen och uppslukad av den och är musiken dålig sitter jag och stör mig på den i stället. Jag föredrar tystnad både vid läsning och skrivning. Möjligen använder jag mig av appen WhiteNoise när jag läser.

En bok i taget eller flera samtidigt?
Definitivt en bok i taget.

Läsa hemma eller överallt?
Jag kan läsa på alla platser där jag finner ro och koncentration. Helst föredrar jag att läsa hemma även om jag har märkt att främst facklitteratur fastnar bättre på ställen som bibliotek, exempelvis.

Läsa högt eller tyst i huvudet?
Om jag förstår frågan rätt handlar det om att antingen läsa något högt, alltså rakt ut, eller att läsa det i huvudet. Att läsa högt i huvudet har jag svårt att förstå hur det skulle gå till. Jag kan tänka mig att man kan ha mer inlevelse i tankegångarna när man läser och att det är definitionen av att ”läsa högt i huvudet”, det stämmer i så fall bra på mig. Jag läser mycket bättre i mina egna tankar än jag läser från munnen. När jag läser gör jag det alltså tyst. Jag mumlar och viskar aldrig utan låter texten tala till mig.

Hoppar du fram i boken eller hoppar du över stycken?
Nej, jag läser vartenda ord, i alla fall när det kommer till skönlitteratur. Men inte så noggrant som man kanske får intryck av. Inte allt för ofta missar jag ord och formuleringar som gör att jag missförstår vissa segment. Jag skulle inte bli en bra korrekturläsare med andra ord. Inte just nu i alla fall.

Bryta rygg eller inte?
Nej, det låter tämligen smärtsamt.

Skriver du i böcker?
Det händer. Framför allt i facklitteratur.